25/04/2017

SKJØNN

Ved større/kompliserte skader benyttes det ofte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som i fellesskap beregner skaden og verdiene iht. forsikringsvilkårene. Dette er et omfattende arbeid, og kun små feil kan føre til store økonomiske konsekvenser for partene.

Det er ekstremt viktig at skjønnsmennene har høy faglig kompetanse og erfaring med skjønn, da de verdiene som skjønnsmennene kommer frem til er bindende for begge parter. Det er ikke bare kostnader til reparasjon/gjenoppbygging man må kunne beregne, men også omsetningsverdier og andre økonomiske betraktninger.

Det er veldig mange takstmenn som er godkjent innen skjønn hos Norges Takseringsforbund eller NITO Takst, men dette gir deg ingen garanti for at takstmannen har noen erfaring. Forsikringsselskapene kjenner takstbransjen, og vet derfor hvem som har nødvendig kompetanse og erfaring med skjønn, men for deg som skadelidte er det mye vanskeligere.

Oppnevner du en skjønnsmann som er medlem av Takstnett, kan du være sikker på at du får en takstmann som både er fagkyndig og som har lang erfaring med skjønn på bygningsskader.

Visste du at dersom du har valgt skjønn, så kan du bruke oss på flere måter enn kun som skjønnsmenn? Tenk deg at du har valgt skjønn, skjønnsmennene er ferdig med å beregne verdiene, og du er klar til å gå i gang med å gjenoppføre ny bygning. Du kan da ta kontakt med en av oss som ikke har vært skjønnsmann for følgende bistand:

  • For å få ut hele skadebeløpet, må du minst tilføre disse verdiene til den nye bygningen. Her kan vi bistå med å velge de riktige løsningene, riktig arkitekt, riktige håndverkere, innhente tilbud m.v. slik at du får mest mulig igjen for skadeoppgjøret. Vi som takstmenn er den eneste som ikke har noen egeninteresse av størrelsen på forsikringsoppgjøret, og har dermed en unik mulighet til å hjelpe deg på dine premisser, slik at du får størst mulig utbytte av oppgjøret. Kostnadene til å leie inn en til å hjelpe deg gjennom denne prosessen, er noe som legges inn i skjønnet, og som dermed er en del av forsikringsoppgjøret.
  • Vi kan kontrollere at forsikringsoppgjøret blir riktig, og at du får utbetalt det du har krav på iht. forsikringsvilkårene.