15/06/2017

BYGGELÅNSKONTROLL OG BYGNINGSKONTROLL

Vi kan utføre byggelånskontroll på vegne av Bank/lånegiver i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst. Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

Ofte ordner byggelånsbanken med BYGGELÅNSKONTROLL. Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.
Det gjøres spesielt oppmerksomt på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.
Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Visste du at:

  • Vi også kan bistå ved overtakelsesbefaring når boligen skal overleveres fra entreprenør. Vi sørger da for at alt skjer etter gjeldende regelverk/kontrakt, og at utførelsen er i tråd med kontrakt, standarder og Tekniske forskrifter
  • Vi kan bistå i forbindelse med ettårsbefaring, slik at du blir trygg på at det du har krav på blir gjennomført. Det er oftest det første året at man oppdager feil, eller at det skjer skader som følge av setninger, tørking etc., og da kan det ofte lønnes seg å ha med seg en uavhengig og bygningskyndig takstmann.