13/06/2017

VERDITAKST BOLIG

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Visste du at:

  • Dersom du skal refinansiere eller kun trenger en verdivurdering til bruk i selvangivelsen, så kan vi utføre forenklet verdivurdering. Denne type takst er langt rimeligere enn en fullverdig takst.
  • Når en megler foretar en verdivurdering, er dette en type vurdering som ofte ikke aksepteres av banker som grunnlag for belåning.
  • En eiendomsmegler normalt ikke har kunnskap til å vurdere bygningens tekniske tilstand, hvorpå det fort kan gjøres feilvurderinger dersom bygningen har store tilstandssvekkelser, eller på den annen side positive kvaliteter som kan gjøre utslag i verdiansettelsen.