13/06/2017

VÅTROMSKONTROLL

Vi kan utføre kontroll av den tekniske tilstanden på våtrom med tanke på bruksslitasje og opp mot forskriftskrav og utførelse på etableringstidspunktet.
Flere av Takstnett sine medlemsforetak er godkjent våtromsbedrift iht. byggebransjens våtromsnorm BVN.