13/06/2017

UAVHENGIG KONTROLL

Siden 01.01.2013 har det vært krav til uavhengig kontroll etter forskrift.
Uavhengig kontroll betyr oftest at både prosjektering og utførelse skal kontrolleres. Grad av kontroll avhenger av tiltaksklasse for prosjekteringen.

I tiltaksklasse 1 (eneboliger samt fritidsboliger med mer enn en boenhet) omfatter kontrollen fuktsikring av våtrom samt lufttetting av bygningen. I tillegg skal det kontrolleres at utførelsen faktisk samsvarer med prosjekteringen.

I tiltaksklasse 2 og 3 er det krav til uavhengig kontroll av brannsikkerhet, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

Det er tiltakshaver (byggherren) som er ansvarlig for å engasjere uavhengig kontroll. Vi som takstmenn har ingen bindinger til noen av partene, og tilfredsstiller derfor kravene til uavhengighet.

Takstnett har medlemmer med sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og 2.