13/06/2017

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Visste du at:

  • Du som kjøper kan gjøre nytte av kunnskap vi tilegnet oss da vi utarbeidet tilstandsrapporten. Vi hadde jo da en grundig gjennomgang av boligen, og fikk vi unik kunnskap om eiendommens- og boligens potensiale dersom du ønsker å gjøre endringer. Vi kan vurdere hva som bør gjøres av vedlikeholdsmessige arbeider, hvor mye det vil koste, skaffe flinke håndverkere til å utføre arbeid osv. .