13/06/2017

TEKNOLOGI OG SPESIALOMRÅDER

Takstnett samarbeider med spesialister som utfører blant annet taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. Det er en rekke teknologi og spesialområder som krever spesiell kompetanse for å kunne vurdere. Takstnett kan formidle alle typer takst til sine samarbeidspartnere.

Ofte er det snakk om kompliserte objekter der vurderingene forutsetter høy grad av produktkjennskap og teknisk kunnskap. Dialogen med fagmiljøer som har spisskompetanse innen det aktuelle feltet er derfor ofte en viktig del av dette takseringsarbeidet.

Takstnett sine samarbeidspartnere dekker blant annet følgende områder:

 • Industrimaskiner
 • Anleggsmaskiner
 • Lette kjøretøy (under 3,5 t)
 • Tunge kjøretøy (over 3,5 t)
 • Fritidsbåter
 • Yrkesfartøy
 • Undervannskonstruksjoner
 • Elektronikk- og datautstyr
 • Kraner og løfteredskap
 • Motorsykler
 • Offshoreutstyr
 • Flytedokker
 • Havbruk