Takstnytt

Naturskader og forsikring – hva dekkes over forsikringen, og hvem har ansvar for å forebygge?

La oss starte med naturskadeforsikringen i Norge – den er faktisk klassifisert som verdens beste! Den er som et stort «spleiselag» – der alle de 100 medlemsselskapene hefter for sin markedsandel. Naturskadeforsikringssordningen er hjemlet i Les mer omNaturskader og forsikring – hva dekkes over forsikringen, og hvem har ansvar for å forebygge?[…]