13/06/2017

SKADETAKSERING

Når en bygning eller eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Skadetakstmenn som er tilknyttet Takstnett har spesiell kompetanse og mange år med erfaring på dette feltet. Vi har taksert alle mulige type skader gjennom mange år, og har derfor erfaring og kompetanse innen det meste av skader som kan skje en bygning.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er vår rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at du som skadelidte får riktig oppgjør iht. forsikringsavtalen. I de fleste tilfeller er det forsikringsselskapet som bestiller takst av innmeldt skade, slik at de får et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Visste du at vi som uavhengig spesialist på taksering av skader også kan bistå deg som privatperson på mange flere måter? Vi kan for eksempel bistå med:

  • Kontrollere at det skadeoppgjøret du har mottatt fra forsikringsselskapet er i henhold til forsikringsavtalen. Det er mange takstmenn som ikke har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å gjøre riktig metodevalg og kostnadsberegning, og da kan det ofte lønne seg å få en annen takstmann til å verifisere selve taksten. Dersom det blir funnet grove feil i taksten, vil ofte forsikringsselskapet tilby seg å betale for denne kontrollen, samt for utarbeidelse av ny takstrapport og kalkulasjon.
  • Hjelpe deg med å velge riktig reparasjonsmåte, slik at du får mest mulig igjen for forsikringsoppgjøret. Du har full mulighet til å reparere en skade på en annen måte. Det som kreves av forsikringsselskapet er at bygningen repareres og at verdier tilsvarende forsikringsoppgjøret tilbakeføres til bygningen. Da er det viktig å velge riktig reparasjonsmåte, og ikke minst velge riktige håndverkere slik at du får mest igjen for forsikringspengene.
  • Skal du bygge på boligen/hytta di, skal du bygge terrasse, garasje, bod etc.? Da kan det fort svare seg å leie oss inn til å bistå med å finne riktig håndverker til rimeligste pris, samtidig som vi også kun velger håndverkere vi har gode erfaringer med og som er pålitelig og faglig dyktig. Vi kan også følge opp arbeidet som gjøres, slik at du ikke sitter igjen med regninger for noe du ikke har bestilt eller er fornøyd med.

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Alle skadetakstmenn hos Takstnett er godkjent av Norsk Naturskadepool til å taksere naturskader.

I tillegg har vi flere takstmenn som er godkjent av Landbruksdirektoratet til å taksere skader for Statens naturskadefond.