13/06/2017

NÆRINGSTAKST

Takstnett har også takstmenn med spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Vi tilbyr tjenester innen næringseiendom og har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge, og enkelte takstmenn i Takstnett har allerede fått godkjenningen.

Ved taksering av næringseiendom, kan vi også tilby tilleggstjenester som tilstandsvurdering av tekniske installasjoner som blant annet elektro-, rør-, varme- og ventilasjonssystemer.

Visste du at:

  • Vi også kan utføre forenklede verdivurderinger dersom taksten kun skal benyttes i forbindelse med skatt/regnskap.
  • Vi også kan bidra med å vurdere leienivå på bygningsmassen/utearealer, evt. vurdere tiltak for å få høyere leie.