17/04/2017

STRATEGI

Takstnett sin strategi er kort og godt å være et tilbud til våre kunder som sikrer veldig god kapasitet, allsidig og høy kompetanse samt lave kostnader.

I samme region/landsdel er det også slik at kundene våre kan velge hvilket medlemsforetak de ønsker samarbeid med, dvs. de kan velge å inngå avtale med kun enkelte foretak i Takstnett dersom de ønsker det. Takstnett skal være et tilbud, ikke noe enten eller.

Takstnett sin holdning er å samarbeide, være løsningsorienterte, og møte kundenes behov på en enkel og god måte, uten at man må gå lange og tidkrevende byråkratiske omveier for å få dette til.

Mens andre kjeder trenger mye kapital for å kunne drifte medlemstjenester og administrasjon, trenger Takstnett egentlig ikke noe mer enn samarbeidsvillige medlemsforetak og selvfølgelig fornøyde kunder. En slik måte å drive på er neppe prisdrivende, heller tvert om.

HOS TAKSTNETT ER DET KUNDEN SOM SETTES I FOKUS.