13/06/2017

EL-TAKST

El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. Takstnett samarbeider med spesialister som gir uavhengige vurderinger av el-sikkerhet og takserer installasjoner.

Målet med en el-kontroll er å sjekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler.

Elsikkerheten i norske boliger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.

At en bygning er ny, er ingen garanti mot elektriske feil. El-takstmenn finner jevnlig mangler også i nyoppførte bygg. De fleste oppdrag er imidlertid knyttet til overtakelse av eldre hus og vurdering av behov for oppgradering i gamle elanlegg.

Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging ventes å bli mer etterspurt i årene fremover, ikke minst som følge av påtrykk fra forsikringsbransjen. Når det utføres jevnlig el-kontroll, vil dette normalt føre til rimeligere forsikringen.