Norsk takst – Ny faggruppe for skadetaksering og skjønn

Oddvar Flottorp i Takst Sør AS er valgt som leder av ny faggruppe innen
skadetaksering og skjønn i Norsk takst.

Som leder vil han også delta i Norsk takst sitt fagpanel.

Del innlegg