Hvorfor er det viktig å velge en uavhengig takstmann?

Takstmann og kunde

I dagens samfunn er det mange ulike aktører involvert i det som har med verdisetting å gjøre. Dette kan for eksempel være verdisetting i forbindelse med eiendom, eller verdivurdering i forbindelse med skader og reklamasjon.

Hvem er alle disse aktørene, og hvem er egentlig objektiv og uavhengig?

Å være objektiv betyr å være upartisk, dvs. man gjør sine vurderinger basert på fakta, observasjoner og faglig kompetanse. Dersom man har økonomiske interesser i oppdraget, så er man altså ikke objektiv.

Det er faktisk kun en uavhengig takstmann som er objektiv. Er man ansatt i et forsikringsselskap, i et skadesaneringsselskap, i en bank eller jobber hos et meglerkontor, så er man altså ikke objektiv. Alle disse har en eller annen økonomisk interesse i oppdraget. Ønsker man vurderinger basert på et nøytralt og objektivt grunnlag, må man altså benytte en uavhengig takstmann.

I Takstnett har vi 100 uavhengige Takstmenn med solid erfaring og høy kompetanse og som alltid er objektive når de påtar seg et oppdrag. Vi følger de etiske reglene i Norsk takst, og da er det slik at er man i tvil om man er objektiv eller habil, så avstår man fra oppdraget. Enkelt og greit. Vår anbefaling er derfor: Velg en uavhengig takstmann når du ønsker å ta vare på og sikre dine verdier.

Du finner en oversikt over våre medlemsbedrifter her.

Del innlegg