Hvorfor etterutdanner og sertifiserer våre medlemmer i Takstnett seg kontinuerlig?

Takstmenn

Medlemmer av Takstnett

 

Våre medlemsbedrifter i Takstnett er tilknyttet Norsk takst og deltar dermed i den obligatoriske etterutdanning som de tilbyr. Bransjen er i stadig endring, og vi må holde oss oppdatert i forhold til nye krav, forskrifter og materialer kontinuerlig – helt i tråd med Takstnett sine verdier:

  • Kompetent; både spiss- og breddekompetanse
  • Uavhengig; vi setter vår ære i å være uavhengige og profesjonelle
  • Nytenkende; framoverlente og toneangivende

Videre så har flere av våre medlemmer spesialsertifiseringer etter internasjonale standarder. En av disse standardene er REV sertifisering. Næringseiendommer blir verditaksert av takstmenn som har tilleggsutdanning innenfor disse feltene. Flere av våre takstmenn har REV-sertifisering (Recognized European Valuer) som er det høyeste kvalitetsstempelet for verdivurderere i EU, og er en bekreftelse på at den utførende part tilfredsstiller de samme krav som i resten av Europa.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske sertifiseringsordningen – REV baserer seg på EVS (European Valuation Standards) og er en internasjonal sertifisering for å verdsette næringseiendom, utarbeidet av den europeiske organisasjonen for verdivurdering, TEGoVA.

Den Europeiske sentralbanken har nå fastslått at de vil stille krav til at all verdivurdering av næringseiendom skal utføres i henhold til European Valuation Standards, EVS, også kjent som «The blue book». Det betyr blant annet at flere av Europas største banker nå må vurdere sin eksponering mot eiendom etter EVS. EVS skal også være den foretrukne standard i EU ved tvilstilfeller.

Blant våre medlemsbedrifter har følgende takstmenn REV sertifisering:

  • Per Mulvik AS: Ottar M. Skare
  • Industritaksering AS: Nils Ivar Hole
  • Ingeniør Rune Stavseng: Rune Stavseng
  • Troms Takst AS: Svein-Harald Hansen
  • Troms Takst AS: Geir Kilmark
  • Takst Team AS: Svein Tore Torgersen
  • Takst Sør AS: Oddvar Flottorp

Ta kontakt med oss dersom du har næringseiendommer du ønsker verdivurdert, vi bistår deg gjerne.

Du finner en oversikt over våre medlemsbedrifter her

 

Del innlegg