Hvorfor etablerte vi Takstnett? En sommerdrøs med Oddvar og Bjørn Åge

Idéen om Takstnett ble unnfanget på Moi Hotell den 10. januar 2017 – nå vel tre år etterpå har vi tatt en prat med to av gründerne, Oddvar Flottorp fra Takst Sør AS og Bjørn Åge Maribu i Takst Team AS, for å høre hvordan det har gått med kjedeetableringen.

Har Takstnett levd opp til intensjonene og målsetningene fra den gang?
– Ja, definitivt svarer Oddvar kontant – Målet var å samle noen av Norges mest anerkjente og kompetente takstforetak, noe vi selv mener vi har klart.

Hva vil dere si er den største suksessfaktoren for Takstnett?
– Fokus på samarbeid og likeverd, medlemmer som jobber for kvalitet i hele kjeden, sier Bjørn Åge, samt deling av oppdrag, erfaringer og kompetanse – dette er nok de viktigste faktorene vi vil trekke fram.

Hvilke trender ser dere i markedet for skader – er det noe dere spesielt vil si er bra/utfordrende med tanke på takstbransjen?
– Via Takstnett har vi kunnskapsrike og erfarne takstmenn over hele landet, som står klar til å bistå i alle skadesaker, sier Oddvar og fortsetter – den største utfordringen for takstbransjen er å bevare uavhengigheten og ikke minst troverdigheten, slik at vi også i framtiden framstår som den uavhengige og objektive parten uten bindinger til oppdragsgiverne våre.

Boligtaksering – hva tenker dere om den nye avhendingsloven, tanker rundt dette og nye krav til takseringsbransjen med tanke på etterutdanning, nye krav til tilstandsrapporten m.m.
– Vi stiller oss positive til de endringene som nå kommer. Rapportene blir mer samstemte slik at objektene blir enklere å sammenligne for forbrukerne – og derigjennom tryggere bolighandel, sier Bjørn Åge.

Hva er satsingsområdet for Takstnett framover, hvor er dere på vei?
– Takstnetts visjon er å være bransjens ledende kjede av uavhengige takstmenn. Vi tilbyr takseringstjenester i hele landet, og jobber nå med å tilby hele porteføljen av tjenester hos alle medlemsforetakene fra Tromsø til Lindesnes – dette er vårt viktige satsingsområde framholder Oddvar.

…og helt til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske gode kunder, samarbeidspartnere og kolleger en nydelig Norgessommer – hvorhen dere legger turen i dette vakre landet!

Del innlegg