Beredskap og rutiner i forbindelse med Korona viruset

Beredskap

Beredskap ifm Koronaviruset. Kilde/foto fhi.no

Takstnett har satt i verk en rekke tiltak for å sikre og opprettholde beredskapen blant våre medlemmer, samt
innført rutiner for å forebygge og begrense risiko for smitte.

Dersom beredskapen endrer seg, vil vi fortløpende orientere om dette.

Dersom noen av våre medlemmer får svekket kapasitet pga. smitte eller karantene, vil vi benytte vår beredskap
til å bistå slik at vi kan opprettholde våre forpliktelser og leveranser for våre kunder. Vi orienterer uansett i
forkant før vi tar i bruk beredskapen.

I forbindelse med skadetaksering vurderer vi i størst mulig grad om dette kan tas som telefontakst, uten befaring.
Informer i så fall forsikringsselskapet om dette, så løses dette på en god og sikker måte.

Vi skal være i løpende dialog med forsikringsselskap og saneringsfirmaer, slik at vi sammen får tatt hånd om
både forsikringstaker og skaden på beste måte, og får begrenset omfanget mest mulig.

Rutiner som gjelder for alle i Takstnett:
 •  Når du ringer kunde skal du spørre om noen i husstanden er smittet eller er i karantene, og om kunden
  aksepterer besøk av takstmann. Dersom noen er i karantene, om kunde ikke ønsker befaring, eller du selv
  føler det ikke er trygt, må du utsette befaring og melde på chat at befaring er utsatt. Ingen
  helseopplysninger eller personlige opplysninger skal formidles på chat eller på annen skriftlig måte.
 • Redusere antall møter med kunder og forbindelser mest mulig. Bruk telefon/epost/skype/teams eller andre
  media. Så avgjør du selv hvilke møter du likevel må gjennomføre. Hele samfunnet er nå i samme situasjon.
  Mye kan utsettes uten veldig store konsekvenser når alle parter er enig.
 • Unngå å håndhilse. Dersom du opplyser det ved fremmøte, får du forståelse og respekt for dette.
Andre forebyggende råd:
 • Vask hendene regelmessig med varmt vann og såpe, selv om du ikke føler deg forurenset/skitten. Gjør dette
  til en rutine. En tur på toalettet for å vaske seg gir både helsemessig gevinst og mindre smitterisiko.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har
  papirtørkle tilgjengelig.
 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på
  jobb/studiested/skole/barnehage.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser så langt dette er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene
  i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
 • Jobb fra hjemmekontor i størst mulig grad.

Viser for øvrig til råd fra FHI https://www.fhi.no/ og informasjon fra Norsk takst.

Vi må først og fremst tenke på de gruppene av mennesker som er utsatt for å bli alvorlig syke som følge av dette
viruset, og dermed gjøre alt vi kan for å unngå smitte og spredning. Vi må ta alle råd og anbefalinger fra
myndighetene på største alvor, og dess flinkere vi alle er, dess fortere får man kontroll på situasjonen og vi kan alle få
en normalisert hverdag igjen.

Vennlig hilsen Takstnett

Del innlegg