Velkommen til Takstforum Midt-Norge!

Takstforum Midt-Norge er et firma med fem ansatte, som i hovedsak betjener området helt fra Åfjord, Roan og Osen, alle kommuner fra nord for Steinkjer og t.o.m Brønnøysund på Helgelandskysten.

Takstforum Midt-Norge AS ble etablert i 1993 og har i hovedsak jobbet med skadetaksering, og er også godkjent for taksering av skader for Landbruksdirektoratet. Bedriften har mye erfaring med naturskader, også ved større hendelser. Flere av takstmennene har god erfaring fra storskader og to ansatte er sertifisert for skjønn, samt at de har en del større oppdrag på næringsbyggskader. I tillegg driver de også på med taksering av innbo og løsøre.

Bedriften har stort fokus på kompetanse og kvalitet, og at både kunde og forsikringsselskap skal få ivaretatt skadebehandlingsprosessen på en god måte.

Dette er en bedrift som passer veldig god inn i Takstnetts visjoner og verdier – og vi vil med dette ønske Takstforum Midt-Norge velkommen til Norges største nettverk av profesjonelle takstmenn!

Bli bedre kjent med Takstforum Midt-Norge her.

Del innlegg