Takstnett samling i Kongsberg

TAKSTNETT SIN SAMLING 2019 PÅ KONGSBERG.

Denne helgen var det samlet over 60 takstmenn fra Tromsø i Nord til Kristiansand i Sør, samt representanter fra forsikringsselskap og fra Norsk takst, for å delta på Takstnett sin årlige samling. Bjørn Åge Maribu fra Takst Team AS åpnet det hele ved å kjøre en presentasjon av Takstnett og fortelle om utviklingen siden oppstarten for snart 2 år siden, det ble snakket om tanker og ideer og hvordan vi ser for oss fremtidens takstbransje. Videre var det sosialt innslag på fredag kveld, mens lørdagen var avsatt til faglige innlegg fra medlemmer. Det var mange gode, og ikke minst lærerike innlegg, og inntrykket er at de fleste fikk godt utbytte av samlingen, både takstmenn og forsikringsrepresentanter. Slike samlinger er et ledd i å samle medlemmenes erfaringer og kompetanse til felles beste for alle i nettverket, slik at vi alle skal bli flinkere og mer samkjørte, og dermed en enda bedre leverandør av taksttjenster.
På vegne av Takstnett ønsker vi å takke alle for en fin samling.

Del innlegg