Nytt medlem

Takstnett fortsetter å vokse, og vi ønsker med dette å meddele at Troms Takst AS nå har blitt medlem. Troms Takst AS er en ledende aktør innen taksering av verdi og skade, med historie helt tilbake til 1987. Bedriften har gjennom alle disse årene utviklet seg til å bli en anerkjent og stor leverandør av ingeniørtjenester og taksering. Bedriften har et bredt kompetansenivå innen skadetaksering og benyttes mye innen skadeskjønn og taksering av store brann- og vannskader, naturskader etc. samt i roller med domsavgjørende virkning i rettslige tvister. Bedriften er beredt til å utføre takstoppdrag over hele landet, men arbeider hovedsakelig i Troms og Finnmark.
I 1996 ble selskapet Troms Takst AS opprettet og teller i dag 8 takst- og ingeniørfaglige medarbeidere samt 2 personer med ansvar for sentralbord / regnskap.
Med den erfaringen og faglige bredde Troms Takst AS er i besittelse av, kan vi trygt si at vi har fått en kompetansebedrift som medlem.

Vi ønsker Troms Takst AS velkommen til nettverket av profesjonelle takstmenn.

Del innlegg