Nytt medlem – Industritaksering AS

Vi ønsker med dette å informere om at Takstnett har fått et nytt medlem. Det nye medlemmet er Industritaksering AS v. Nils Ivar Hole. Jeg vil anta at veldig mange av dere har kjennskap til Nils Ivar fra før, men kort fortalt er Industritaksering AS en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre. De tilbyr tjenester innen verdivurdering av anleggsmidler, skjønn, voldgift, utredning av ansvarssaker, due-dilligence m.m. De tilbyr også bedriftsrådgivning og styrearbeid.

Når Industritaksering AS med Nils Ivar nå har blitt medlem av Takstnett, gir dette våre medlemmer en stor styrke når vi er borte i kompliserte saker der vi trenger den kompetansen og erfaringen som Nils Ivar er i besittelse av. Det samme for Industritaksering AS, nå har de tilgang til et nettverk av profesjonelle takstmenn som kan bistå innen mange forskjellige fagområder. For mer informasjon om Industritaksering AS kan jeg anbefale dere å sjekke ut nettsiden, www.industritaksering.no

Del innlegg